Deplyftets samtalsstöd för behandlare

Demonstrationsfilmerna visar hur ett samtal av deplyftsmodell med patient och förälder kan genomföras. Du får tips på hur frågor kan ställas och hur svårigheter i samtalet kan hanteras. Samtalet följer modellen och hänvisning ges till text i både samtalsstöd och manualer. Vi har nu lagt upp exempel på samtal fram till vårdplan. Senare under 2016 kommer filmer på psykosocial behandling och utvärdering att läggas upp.

  • Introduktion Deplyftet