Målet med bedömning är att tillsammans med patient och föräldrar beskriva diagnos(er) och få en förståelse och utgångspunkt för hur behandlingen kan läggas upp.

Det fria kliniska samtalet räcker inte för att diagnosticera depression. Många depressioner upptäcks helt enkelt inte då. Du behöver komplettera med riktade frågor. Fler tillstånd upptäcks och bedömningen blir mer träffsäker om samtalet följer en viss struktur.

I denna modul kommer du att få en möjlig struktur för att identifiera depression eller om symtombilden bättre förklaras av andra störningar. Du får också lära dig mer om den vanligaste samsjukligheten och värdera din information i en bedömning.

En noggrann diagnostik ger förutsättningar för att formulera en vårdplan och påbörja behandling.

I denna modul lär du dig att:

 • Fånga gestalt och förlopp
 • Fråga om kriterier för depression på ett vardagligt sätt
 • Fråga om vanligaste samsjuklighet och uteslutningsdiagnoser
 • Sammanfatta dina observationer av patienten i ett psykiskt status
 • Tolka några bedömningsinstrument för depression
 • Bedöma funktionsnivå

För att kunna:

 • Ställa depressionsdiagnos med rimlig säkerhet
 • Överväga andra diagnoser eller samsjuklighet
 • Bedöma depressionsdjup
 • Bedöma graden av komplexitet
 • Väga samman information från din kartläggning och diagnostik
 • Formulera en kort och kärnfull bedömning
 • Göra fallformulering och vårdplan

I en annan modul får du lära dig fråga om riskfaktorer för självskada och självmord och göra upp en vårdplan. Ett bra sätt från inlärningssynpunkt är att jämföra med hur man gör nu. Både för att skapa motivation till förändring och för att få något att hänga upp det nya på. Innan du går vidare, ta några minuter och fundera på hur du går tillväga vid din diagnostik.

Kort

Lång