Allmän psykoedukation är en generell beskrivning av depression. Fallformulering ger förståelse för hur ungdomens symtom och problem ter sig och har utvecklats.

Specifik psykoedukation består av de viktigaste punkterna i fallformuleringen plus möjliga ingångar för behandling. Målet är att familjen ska få en djupare förståelse för hur ungdomen har hamnat i en depression, vad som vidmakthåller och vad de kan göra för att ta sig ur den depressiva spiralen. Det sammanfattas i vårdplanen som är en gemensam skriftlig plan med mål för behandlingen.

Allmän psykoedukation ska ges i samband med att du återger din bedömning i slutet av bedömningssamtalet/en. Inför nästa träff har du gjort en fallformulering som är en kort beskrivning av hur symtom och problem har utvecklats och vad som vidmakthåller depressionen. Nästa samtal ägnas åt specifik psykoedukation, där familj och behandlare diskuterar de viktigaste punkterna i fallformuleringen och möjliga ingångar för behandling.

Nästa steg är att sätta mål för behandlingen i en vårdplan. Vilka områden man lägger fokus på väljer man utifrån vad familjen vill, i vilken utsträckning problemet bedöms vidmakthålla depressionen samt vilka möjlighter det finns att komma tillrätta med problemet.

Förslag på ordningsföljd

Kartläggning + diagnostik → återkoppling av bedömning → generell psykoedukation → fallformulering (muntligt för behandlaren själv) → specifik psykoedukation (förenklad fallformulering + ingång för behandling) tillsammans med familj → vårdplan (skriftligt).

I denna modul lär du dig:

 • Vad som bör ingå i den allmänna delen av psykoedukation
 • Sammanfoga problem och symtom i en berättelse
 • Tillsammans med ungdom och familj gå igenom den depressiva spiralen
 • Diskutera viktiga vidmakthållande faktorer
 • Informera om olika behandlingsinterventioner för att bryta den depressiva spiralen
 • Förhandla fram mål och delmål
 • Koppla åtgärder till delmål och mål

För att:

 • Ge allmän psykoedukation
 • Kunna göra en fallformulering
 • Ge specifik psykoedukation
 • Kunna göra upp en vårdplan tillsammans med ungdom och förälder

Kort

Lång