Uppföljning och utvärdering är en viktig del av behandlingen som hjälper dig att bygga allians, uppmärksamma framsteg och att hitta rätt i behandlingen.

Uppföljningar och utvärderingar kan tidigt i förloppet göra dig observant på att allt inte går som förväntat och du har då möjlighet att anpassa behandlingen. Att ha en struktur för uppföljningen kan underlätta.

I denna modul kommer du att lära dig en struktur för täta uppföljningar och mer omfattande utvärderingar av vårdplanen. Du kommer också att lära dig mer om de vanligaste faktorerna som kan verka hindrande för behandling och vilka kvarstående symtom som indikerar en sämre prognos och ökad risk för återinsjuknande.

I denna modul lär du dig:

 • Att kontinuerligt följa upp viktiga symtom, aktiviteter och risk
 • Göra en mer omfattande utvärdering av behandlingseffekt vad gäller måluppfyllelse och symtom
 • Mer om de vanligaste kvarstående symtomen vid depression
 • Mer om de vanligaste faktorerna som kan störa behandlingen
 • Att kontinuerligt följa upp behandlingen till full remission

För att:

 • Kontinuerligt anpassa behandling och säkerhetsplan
 • Utvärdera om behandlingen är tillräcklig
 • Vid otillräcklig effekt identifiera hinder eller störande faktorer
 • Informera om möjliga åtgärder och diskutera behandlingens fortsatta inriktning

Uppföljning av viktiga symtom, aktivitetsnivå, risk och samarbetsallians är viktiga delar av behandlingen och hjälper dig att anpassa ditt arbete. Fråga om förändringar i hur patienten mår och aktivitetsgrad vid varje samtal. Vid försämring bör du undersöka nivån av kärnsymtom, funktionsnivå och aktuella problemområden. Förekomst av självskadebeteende och självmordstankar behöver också följas noga, säkerhetsplanen uppdateras och behandlingen anpassas.

Du bör hålla koll på de delmål ni förhandlade fram när ni skrev vårdplanen och stämma av så att de blir uppfyllda under behandlingens gång.

Efter 4–8 veckors behandling gör du en noggrannare utvärdering av samtliga DSM-symtom, funktionsnivå och behandlingseffekt. Vårdplanen utvärderas och du upprättar en ny vårdplan tillsammans med ungdom och familj. Under behandlingens gång gör du sedan regelbundna ut-värderingar och gör upp nya vårdplaner tillsammans med ungdom och familj.

I denna sektion får du också lära dig att fråga om:

 • Kärnsymtom (nedstämdhet/irritabilitet och anhedoni)
 • Tilläggssymtom energi och sömn
 • Aktivitetsnivå
 • Delmål vad gäller problemområden
 • Självmordsstege och självskadebeteende
 • Samarbetsallians

För att kunna värdera:

 • Förlopp
 • Risk
 • Samarbetsallians
 • Effekt av insatser

Kort

Lång