Denna hjälpreda är en del av ett utbildningsmaterial som Deplyftet tagit fram för att förbättra bedömning och behandling av depression hos ungdomar.

Den är tänkt som en hjälp för dig som behandlare att hålla en viss struktur och att utnyttja tiden du har till förfogande på ett så effektivt sätt som möjligt när du har ett bedömningssamtal vid depression. Om huvudsyftet med din bedömning är att värdera suicidrisk och göra en säkerhetsplan rekommenderar vi i stället den manual som är gjord specifikt för detta.